Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

neskim
Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...
— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadarshan darshan
neskim
2277 cedb
Reposted fromLove-Life Love-Life viadarshan darshan
neskim
Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć. 
Reposted fromMajonella Majonella viadarshan darshan
neskim

Największym szczęściem jest poczucie sensu życia.

— Benjamin Disraeli
Reposted fromdziewcze dziewcze viadarshan darshan
neskim
Każdy zasługuje na drugą szansę,
nieliczni także na trzecią,
czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadarshan darshan
neskim
Nie skomentuję tego. Już w tym tygodniu byłem niemiły.
— aspołeczny
Reposted fromaspoleczny aspoleczny viadarshan darshan
neskim
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadarshan darshan
neskim
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viadarshan darshan
neskim
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadarshan darshan
neskim

Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogoś innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.


— Wiesław Myśliwski
Reposted from666th 666th viadarshan darshan
neskim
9550 accb
Ujawnianie i sprzedawanie. Główny sens tego, o co pytasz, polega na wydobywaniu na jaw czegoś, co dotąd było tajemnicą (było ukryte lub nie znane) - oraz na wystawianiu tychże rzeczy na sprzedaż.

September 23 2014

neskim
Matko Ziemio, życiodajna siło! Spijam twą błękitną wodę, żyję w twej czerwonej glinie, spożywam twą zieloną skórę. Nieś moje ciało przez czas i przestrzeń. Jesteś moim łącznikiem z Kosmosem i z tym, co przyjdzie potem. Jestem twój, a ty jesteś moja. Pozdrawiam cię
— Człowiek, który gapił się na kozy
Tags: cytaty

September 21 2014

neskim
6756 7897 500
neskim
6725 ab75 500
neskim
6715 796d 500
neskim
6703 e9f7 500
neskim
(...) rano jestem odważna, wieczorem wystraszona, rano chce mi się roznieść świat, wieczorem potrzebuję mężczyzny, który by mnie chronił, a on powiedział, więc znajdź sobie mężczyznę, który byłby gotowy chronić cię wieczorami i wypuszczać rano, tylko pamiętaj, że wszystko jest możliwe, świat jest znacznie bardziej otwarty niż sądzisz, uwierz mi, jest jedną wielką bramą.
— Życie miłosne

September 06 2014

neskim
Proszę jednak rusofila ze mnie nie robić dlatego tylko, że przełamuję narrację wzgardy i agresji. Poza tym, jak widać, dzieją się tam rzeczy ze wszech miar ciekawe. Mój Boże, te autoerotyczne bajędy o "końcu historii". Chcieliśmy wymazać, wydepilować, wydezodoryzować przeszłość, której się wstydzimy, a tu proszę: stoi za progiem, na Ukrainie, przeszłość w przemienionej, teraźniejszej postaci.
— Breżniew i miłość; GW 60/09/14

September 04 2014

neskim
3433 dc16 500
Tags: Wrocław
Reposted byFloydTheBarber FloydTheBarber
neskim
3429 3181 500
Tags: Kłodzko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl