Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2014

neskim
6725 ab75 500
neskim
6715 796d 500
neskim
6703 e9f7 500
neskim
(...) rano jestem odważna, wieczorem wystraszona, rano chce mi się roznieść świat, wieczorem potrzebuję mężczyzny, który by mnie chronił, a on powiedział, więc znajdź sobie mężczyznę, który byłby gotowy chronić cię wieczorami i wypuszczać rano, tylko pamiętaj, że wszystko jest możliwe, świat jest znacznie bardziej otwarty niż sądzisz, uwierz mi, jest jedną wielką bramą.
— Życie miłosne

September 06 2014

neskim
Proszę jednak rusofila ze mnie nie robić dlatego tylko, że przełamuję narrację wzgardy i agresji. Poza tym, jak widać, dzieją się tam rzeczy ze wszech miar ciekawe. Mój Boże, te autoerotyczne bajędy o "końcu historii". Chcieliśmy wymazać, wydepilować, wydezodoryzować przeszłość, której się wstydzimy, a tu proszę: stoi za progiem, na Ukrainie, przeszłość w przemienionej, teraźniejszej postaci.
— Breżniew i miłość; GW 60/09/14

September 04 2014

neskim
3433 dc16 500
Tags: Wrocław
Reposted byFloydTheBarber FloydTheBarber
neskim
3429 3181 500
Tags: Kłodzko
neskim
3425 5dbd 500
Tags: Kłodzko
neskim
neskim
3418 967c 500
neskim
3415 8a80
neskim
3413 6bce
neskim
3411 969c 500
neskim
3407 3a63 500
Tags: Poznań
neskim
neskim
neskim
neskim
3379 166f 500
Tags: Poznań
neskim
neskim
3373 a4f4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl